Strategia inwestycyjna

Głównym obszarem zainteresowań RE-Invest są projekty z zakresu specjalnych sytuacji, czyli takich, które wymagają dużej rozwagi w działaniu, przenikliwości biznesowej oraz wyczucia. Należą do nich, między innymi:

Restrukturyzacje operacyjne

Najczęstszą przyczyną osiągania przez daną firmę wyników, znacznie poniżej istniejącego w niej potencjału, są nieefektywne lub przestarzałe struktury. Inwestujemy w takie przedsiębiorstwa. Po przeprowadzeniu głębokich zmian organizacyjnych i operacyjnych, wykazują coraz lepsze wyniki i mogą na nowo konkurować w swoim segmencie. Tego typu restrukturyzacje są bardzo ważnym elementem zarówno w przypadku inwestowania w firmy o ujemnym bilansie, zagrożone zamknięciem, czy likwidacją, jak również w takie, których wyniki są dodatnie. Wprowadzając w życie plany restrukturyzacji, preferujemy działania związane z bilansowaniem kosztów oraz realizacją nowych inwestycji.

Wydzielanie działalności

Nasze doświadczenie pokazuje, że wydzielenie części wcześniej zaniedbywanej działalności ze struktur większego przedsiębiorstwa i późniejsze jej usamodzielnienie, przynosi znaczne korzyści wszystkim stronom. Zwiększamy efektywność takiego nowopowstałego podmiotu poprzez implementację dostosowanej do danej sytuacji strategii, optymalizację kosztów, inwestycje kapitałowe oraz w niektórych wypadkach, konieczne zmiany personalne.

Restrukturyzacje finansowe i kapitałowe

Częstym przypadkiem są firmy, których efektywność operacyjna stoi na wysokim poziomie, ale problemem jest niska płynność finansowa. W większości przypadków wynika to z obciążenia zobowiązaniami kredytowymi, obligacjami, czy kosztowną modernizacją. Stwarzamy szansę takim organizacjom, implementując kompleksowy plan eliminacji, redukcji lub restrukturyzacji zadłużenia.

Działalność w trakcie upadłości

Specjalizujemy się w takich sytuacjach: restrukturyzacjach podmiotów postawionych w stan upadłości. Finansujemy plany zaspokojenia wierzycieli i reorganizacji majątku firmy. Celem tych działań jest efektywna alokacja aktywów oraz ich wykorzystanie do prowadzenia działalności.

Przetargi i prywatyzacje

Interesują nas również firmy, które zostały przeznaczone na sprzedaż w formie przetargu. Uważamy, że nawet, jeśli procedura przetargowa przedłuża się i nie doprowadziła dotychczas do wyłonienia nabywcy, nie wyklucza to ukrytego potencjału organizacji oraz, co najważniejsze, możliwości jej uratowania.
 

 
 
en
 | 
pl