Nasze zalety

Doświadczenie

Bierzemy udział w restrukturyzacjach i transformacjach kluczowych z perspektywy danego regionu, czy branży przedsiębiorstw. Dzięki tym doświadczeniom odnosimy znaczące sukcesy w naprawie i optymalizacji działań firm oraz budowaniu ich efektywności organizacyjnej.

Specjalizacja

Jesteśmy jedną z niewielu firm koncentrujących się na inwestowaniu w przedsiębiorstwa przechodzące trudności. Dzięki tej specjalizacji wiemy, co robić by transformacje i zmiany były procesami w pełni kontrolowanymi, przebiegały bez problemów, w atmosferze spokoju oraz współpracy.

Zaufani partnerzy

Naszymi partnerami są osoby oraz instytucje, których wsparcie merytoryczne oraz inwestycyjne stanowi unikalną wartość dodaną naszego potencjału. To zapewnia bezpieczeństwo, stabilność i ciągłość projektów restrukturyzacyjnych, w których bierzemy udział, a także przynosi dodatkowe korzyści wszystkim stronom.

Bliska współpraca

Uważamy, że jedynie wzajemne zrozumienie i bliska współpraca wszystkich stron w kształtowaniu charakteru przechodzącej transformację firmy, może budować jej długoterminowy sukces. Bez tego powstają niejasności oraz konflikty, które utrudniają wprowadzanie zmian, dlatego działamy tak, aby wszystkim przyświecał jeden, wspólny cel, jakim jest poprawa kondycji danego przedsiębiorstwa.

Zaangażowanie

Jesteśmy aktywnym inwestorem, angażujemy się w pełni w każdy projekt i poświęcamy wszystkim firmom należytą uwagę. Traktujemy naszą rolę bardzo poważnie i dążymy do tego by dokładnie poznać, przeanalizować i ocenić sytuację danej organizacji zanim zaczniemy działać.

Ludzie

Zespół RE-Invest to najwyższej klasy specjaliści, doświadczeni menedżerowie o gruntownym wykształceniu i przygotowaniu merytorycznym. To właśnie suma pojedynczych sukcesów oraz kompetencji stanowi o profesjonalizmie i skuteczności w działaniu firmy, jest także gwarancją podejmowania optymalnych decyzji.

 
 
en
 | 
pl