Kontakt

Adres: RE-Invest Sp. z o.o.
  ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29
  50-078 Wrocław
E-mail: info@re-invest.pl
   
NIP: 898-18-14-610
KRS: 0000236986
  Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna, 
Wydział VI Rejestrowy, 
Kapitał Zakładowy 1 000 000 zł

 

 

 
 
en
 | 
pl